Již vzhůru, psanci této země,
Již vzhůru všichni, jež hlad znět.
Ted’ právo v jícnu duní temně
A výbuch zazní naposled.
Od minulosti spějme zpátky,
Otroci, vzhůru k cílům svým.
Již chví se světa základ vratký,
My ničím nejsme, bud’me vším.

Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.
Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.

Dělnici, též rolníci, bratří,
Jsme velkou stranou dělnickou,
Všem lidem jenom země patří
A zahaleči at’ již jdou.
Dost napásli se naší muky
Vran, supů hejna kroužící.
Rozptýlí den příští jich shluky,
Věčně vzplá slunce zářící.

Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.
Poslední bitva vzplála,
Dejme se na pochod!
Internacionála
je zítřka lidský rod.