Éirígí, a lucht ocrais, as bhur gcodladh!
Éirígí, a dhaoraithe na gainne!
Mar anois tá an réabhlóid ag tonnadh,
Is tá deireadh le ré na cainte!
Amach le bhur bpisreoga uile,
A sclábhaithe, éirígí! éirígí!
Athróm anois na sean-drochídí,
’S téanam i mbaol ar thóir na bua!

Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!
Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!

Nil trust ar bith againn i dtaoisigh
Na súil le slanaitheoir o neamh
's muid ag braith ar ar lamha féinig
Chun saol núa a bhaint amach!
Os muid a chruthaíos gach saibhreas,
Os muid a throideas gach cath
Aontaithe le chiele gan aon aighneas
Is againn a bheas an rath.

Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!
Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta