Mūzika : Pjērs Kretjēns Degeiters
Teksts : Eižens Edmē Potjē

Uz cīņu mostiet darba ļaudis,
Tu visu zemju vergu bars !
Zem bada lāsta vienmēr snaudis
Pēc cīņas slāpst mums brīvais gars.
Mēs varmācības troni grausim,
Grūs netaisnība, trūkums skarbs.
Mēs jaunu pasauli sev celsim,
Kur valdīs taisnība un darbs.

Tā ir pedējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar Internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk !
Tā ir pedējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar Internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk !

Ne cars, ne vadoņi, ne dievi
Mums jaunu gaismu nenesīs.
Tik pašu rokas, pašu spēki
Lems laimi, važas saraustīs.
Un, lai mēs savu laimi spētu
Ar stipru roku iekarot,
Nost visas važas - kalsīm sķēpus,
Vēl dzelzij karstai kvēlojot.

Tā ir pedējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar Internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk !
Tā ir pedējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar Internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk !

Tik mēs, kas darba jūgā svīstam,
Mēs - visu zemju strādnieki,
Mums pieder pasaule, mēs lemsim,
Nost izsūcējus, liekēžus !
Un, ja pār asinssuņu bariem
Grūs nikni dusmu pērkoni,
Pār mums ar saviem purpurstariem
Lej saule dzīvīb's uguni.

Tā ir pedējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar Internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk !
Tā ir pedējā kauja,
Kas ar uzvaru nāk.
Ar Internacionāli
Nu katrs atdzimt sāk !