Ej, hor sa sveta proletári,
Ej, hor sa hladom mučení!
Už nášho hnevu sopka žiari,
To bude výbuch posledný.
Rozboríme sveta starý základ,
Otroci hor sa k vít’azstvám!
Zabráňme minulosti návrat,
L’ud bude vládnut’ navždy sám.

Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.
Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.

Nik spásu nečakaj od pánov
Zbor zákony ich stáročné!
Preč trónmi tyranov a král’ov
A blaho vzíde spoločné.
Prelomíme žalár ducha dávny
V slobodnej práci spása tkvie,
A náš svet postavíme si slávny
Železo kujme žeravé.

Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.
Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.

Už vstáva robotník i rol’ník,
Uz’ vstáva strana veliká.
Nový raz príde sveta život vol’ný,
Zem všetkým l’ud’om slúžit má.
Dlho nám krv pili supi čierne,
Havrnov kŕdle zbesilé.
Rozptýli nové ráno tiene
A slnce svitne žiarivé.

Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.
Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.

Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.
Posledná borba vplála,
Dajme sa na pochod!
Internacionála
Je l’udstva nový zrod.